Czy po prywatnym mieście będziemy mieli do czynienia z prywatną gminą?

lipiec 12, 2015